Klubbens röda träningstråd

En handfull av klubbens mest erfarna tränare (ingen nämnd, ingen glömd!) har under 2011 arbetat fram ett dokument som vi kallar "den rödblå vägen". Innehållet är baserat på vår egen erfarenhet och inspiration från andra.

Den rödblå vägen

  • är en beskrivning och vägledning över hur Kils SLK ser på och arbetar med utveckling av föreningens tävlingsaktiva.
  • beskriver hur vi tänker och arbetar med skidåkningen, vilka fokus vi lägger i de olika åldrarna, värderingar, ledarskap och hur vi ser på träningen överlag.

Alla som är med och tränare våra tävlingsaktiva ska läsa, ta till sig och tillämpa "vägen". Föräldrar till aktiva får mer än gärna ta del av dokumentet.

Dokumentet är ett levande dokument som ska var öppet för förändringar när det behövs. Alla som läser dokumentet är därför välkomna att lämna synpunkter på oklarheter och komma med förslag till förbättringar. Kontaktpersoner är Ulf Lidberg (070-581 6332) eller Ulf Eriksson (070-534 9461).

Dokumentet har uppdaterats 120924 och korrigerats inför åldersförändringarna säsongen 2012/

Klubbens Röda Träningstråd (pdf)

Läs och begrunda, tillämpa och kom gärna med åsikter om innehållet!

Efter säsongen 2011/2012 har träningskommitten gjort en utvärdering av RödBlå vägen och hur vi jobbat med den för att se om några förändringar i väg, arbetssätt eller organisation behövs inför säsongen 2012/2013. Resultatet presenterades på ett tränarmöte 20120905 och finns att läsa nedan.

Träningskommitte_slutbetänkade_120803_revA (pdf)

Tränarmöte-20120905-presentation (pdf)

/Ulf Lidberg & Ulf Eriksson