Ersättningar

Policy för ersättningar av arbete inom Kils slalomklubb
(Version 2019-01-14)

Skidlärare inom barnskidskola, vuxenskola och snowboardskola får ersättning i form av ETT säsongskort. Dessutom erbjuds alla skidlärare möjligheter att åka med på rabatterat försäsongsläger. Skidlärare är garanterad plats för familjens barn i barnskidskola och/eller snowboardskola.

Arbete i övriga verksamheter, såsom cafeteria, lift, snösprutning etc., ersätts med ETT säsongskort eller deltagaravgift för ETT av familjens barn i barnskidskola/snowboardskola per 24 timmars arbete.

Om man vill kan man istället byta 24 timmars arbete mot ersättning för en del av EGEN deltagaravgiften i vuxenskidskolan. Skillnaden mellan avgift i barnskidskolan och i vuxenskidskolan får man stå för själv.

Ersättning betalas ut i efterhand. Det innebär att den som köpt säsongskort/betalt deltagaravgift för familjens barn (eller vuxenskidskola) och sedan lagt ner 24 timmars arbete skall kontakta verksamhetsansvarige, och får sedan ersättning motsvarande utlägg.

Styrelsemedlemmar (inklusive suppleanter) ersätts med säsongskort/deltagaravgifter i barnskidskola/snowboardskola för hela EGNA familjen (max 5 st). Dessutom har styrelsemedlemmar möjlighet att hyra klubbstugan för privat ändamål utan kostnad.

Verksamhetsansvariga inom cafeteria, snösprutning, liftverksamhet, anläggning, bemanning och skidskola ersätts med säsongskort eller deltagarutgifter i barnskidskola eller snowboardskola för EGNA familjen (max 5 st).

Ansvariga för tävlingsverksamhet, sponsorverksamhet, handikappverksamhet och uthyrning ersätts med ETT säsongskort eller deltagaravgift för ETT av familjens barn i barnskidskola/snowboardskola.

Observera

  • Tävlingsföräldrarna har ansvar för att bemanna cafeteria och lift (inkomsterna från cafeterian går till finansiering av tävlingsverksamheten). Det utgår ingen ersättning till tävlingsförälder för arbete i cafeteria/lift för de obligatorsika arbetspassen.
  • Endast en ersättning utgår, dvs om någon som sitter i styrelsen och dessutom är verksamhetsansvarig får endast ersättning för ETT av uppdragen.
  • Alla skidlärare och tränare skall ha liftkort.
  • Alla skidlärare och tränare betalar ordinarie deltagaravgift för egna barn.
  • Alla säsongskort är personliga.

Denna information finns även som en PDF-fil:

Policy för ersättning i form av säsongsliftkort