Medlemsskap och avgifter

Vem som helst kan bli medlem i Kils Slalomklubb. Detta görs enklast genom att man skapar ett konto här och anmäler att man vill bli medlem.

För att delta i någon av klubbens verksamheter såsom skidskola eller träningsverksamhet måste man vara medlem i klubben (gäller även ledare). Detta för att försäkringar för både deltagare och ledare skall gälla.

Medlemsavgifter säsongen 2023/2024

Vuxen (21år-) 250kr
Barn/Ungdom (-20år) 200kr
Familjemedlemskap 500kr

Vuxen är den som fyller 21 under 2023.

Deltagaravgift skidskolan

I deltagaravgiften avgiften ingår samtliga träningstillfällen, och för barn och ungdomsgrupper en avslutning med fika. Ett Keycard laddat med säsongsliftkort som kan utnyttjas under anläggningens alla öppettider, oavsett om det är skidskola eller inte ingår också i avgiften. Man väljer vid anmälan om man som förälder/vuxen åtar sig att göra 2 arbetspass (ett kvällspass och ett helgpass) i anläggningen vilket ger ett lägre pris enligt tabellen nedan. Ett arbetspass innebär att man hjälper till i liften eller kafeterian.

Medlemskapet tillsammans med deltagaravgiften skall betalas så fort man fått bekräftelse på plats i verksamheten. Anvisningar hur det görs meddelas i samband med platsbekräftelse.

Skidskoleavgift inklusive säsongsliftkort säsongen 2023/2024

Barn/ungdomsgrupper med 2 arbetspass

1150kr

Barn/ungdomsgrupper utan arbetspass

2500kr

Vuxengrupper med 2 arbetspass 1500kr
Vuxengrupper utan arbetspass 2500kr

Träningsavgift

Förutom medlemsavgift ska alla barn och ungdomar som deltar i någon av våra träningsgrupper betala träningsavgift. Denna avgift ska delvis finansiera kostnader för utbildning av tränare samt materiel.

Träningsavgift inklusive säsongsliftkort säsongen 2023/2024

Samtliga grupper 1150kr

Efter inbetalning av träningsavgift är det möjligt att anmäla sig till tävlingar.

Force majeure

Skidskolan i Kil drivs med helt ideella krafter och det blir inte alltid som vi tänkt oss. Detta gäller vid anmälan till skidskolan:

Om backen inte kan öppnas alls på grund av snöbrist återbetalas deltagaravgift men inte medlemsavgift.
När skidskolan väl startat, återbetalas inga avgifter oavsett om alla tillfällen kan genomföras eller inte.
Vid ledarbrist kan din valda grupp utgå. Du erbjuds då i första hand plats i annan grupp. Skulle detta inte fungera för dig återbetalas deltagaravgift och medlemsavgift.