Träning utanför ordinare tider

Styrelsen rekommenderar att all träning utförs när backen är öppen dvs måndag till och med torsdag kväll samt söndag 16-18. Detta för att spara el samt extra kostnader för klubben.

Önskas träning vid andra tillfällen så gäller följande:

  • Innan avisering i träningsgrupperna så stämmer man av med styrelsen.
  • Avisering minst 1 vecka i förväg till ALLA träningsgrupper.
  • Tränande anmodas att anmäla resp avanmäla sig till ansvarig kontaktperson.
  • Som minst ska det vara 3 tränande+tränare
  • Tillfället ska rapporteras för LOK-stöd av ansvarig för tillfället.
  • Externa tränande gäster är ok, liftkortspris 140kr.
  • Antalet tillfällen kan begränsas av styrelsen.