Ersättningspolicy

Ersättningspolicy

Klubben har en ersättningspolicy för tävlande som kan sammanfattas med att klubben betalar startavgifter för aktiva åkare på olika tävlingar.

Policyn revideras då och då för att anpassas till aktuella förhållanden.

Senaste uppdateringen är fastställd av styrelsen 2022-08-23.

Läs mer i policydokumentet  vilka tävlingar som omfattas, hur ersättning ges med mera.