Utbildning och kurser

Våra ledare och medlemmar deltar årligen i ett flertal utbildningar både i egen regi och via Svenska Skidförbundet.

Om du som är verksam i vår träningsverksamhet vill delta i en utbildning, kontakta träningsgruppsansvarige för mera information.

Verksamma inom skidskoleverksamheten kontaktar de skidskoleansvariga för mera information.

OBS! Kontakta alltid träningsgruppsansvarige eller skidskoleansvarige för godkännande innan ni anmäler er till en utbildning. Utbildningar som ej godkänts av träningsgruppsansvarig respektive skidskoleansvarig ersätts ej av klubben.