Ansvarsområden

Kontaktpersoner för ansvarsområde

Ansvarsområde Ansvarig Telefonnr
Anläggning Johan Andersson 070-353 95 55
Maskinansvarig Daniel Thorén 070-262 59 56
Pistning Martin Skager 070-331 66 30
Snöläggning Vakant  
Lift Vakant  
Skidskola Freddy Oblack
Anna-Karin Vybiral

072-512 41 53
073-983 33 05

Träningsgrupper Pontus Mörth 070-862 81 99
Träningsutrustning Teo Nordin 070-681 42 38
Bemanning lift & kafeteria Hanna Thorén
Cornelia Thun Sandström
070-202 74 58
072-888 14 89
Kafeteria Ulrica Hiller
Anna-Karin Vybiral
072-584 75 14
073-983 33 05
Sponsring Daniel Thorén
Pontus Mörth
Anders Sohlberg

070-262 59 56
070-862 81 99
072-575 65 00

Hemsida kilsslk.com, facebook
instagram
Cornelia Thun Sandström 072-888 14 89
Hemsida frykstabacken.se Jörgen Tränk 070-590 43 40
IT webhotell, domäner, LAN,
låssystem, larm, KanslietOnline
Jörgen Tränk 070-590 43 40
LOK stöd, utbildningsbidrag Jörgen Tränk 070-590 43 40
Utbildning Skidskoleansvarig
Träningsansvarig
 
Tävlingsansvarig Pontus Mörth 070-862 81 99
Uthyrning anläggning (skolor & event) Jan Sandström 070-831 66 13
Uthyrning klubbstuga Sköna Rum 070-642 14 13
Handikappverksamhet Vakant  
Representant VSF Anders Sohlberg 072-575 65 00