Vuxenskidskola

Vuxenskidskolan i Kils SLK

Vårt motto!

Genom att anpassa tekniken efter dig och dina förutsättningar hjälper vi till att utveckla din åkning och att ha roligare i pisten. Vi ger dig en nytändning och nya upplevelser! Det finns ingen universallösning som passar alla elever, varje elev utvecklas på sitt sätt. Därför är vi i skidskolan väldigt stolta över att ha instruktörer som passar alla typer av åkare. Våra instruktörer har utbildning och flera års erfarenhet av undervisning på olika nivåer.

Om du är nybörjare och aldrig åkt skidor eller om du klarar av det mesta har vi möjlighet att hjälpa dig. Att vi dessutom har väldigt roligt ihop ser vi som en bonus.

Våra undervisningsnivåer

Vi har undervisning i olika nivåer av friåkning, från nybörjare till avancerad friåkning. Det finns också en inriktningsnivå för de som vill lära sig åka bana och slipa vidare på sin banåkning.

Friåkning Grön nivå (nybörjare/nästan nybörjare)

Mål: Åka med plogsvängar i backen på ett säkert och kontrollerat sätt, stanna samt åka lift.

Vi lär oss glida, svänga, stanna, resa oss upp när vi ramlat och åka lift. Vi lär oss plogsväng i olika lutningar samt fartkontroll och att stanna kontrollerat i olika lutning. Vi börjar också stegen till åkning med parallella skidor, och sladdsvängar. Tips inför första tillfället, prova gärna att du kan ta på och av utrustningen och att resa dig utan skidor på fötterna.

Förkunskapskrav: Inga.

Friåkning Blå nivå (fortsättning/lätt)

Mål: Kunna svänga (carving och sladd) med parallella skidor i god balans.

Nu vi utvecklar både vår balans och teknik samt vårt självförtroende. Vi åker med parallella skidor och får ett bättre flyt och ökad kontroll i skidåkningen. Vi tränar också på carvingteknik, från grunden och uppåt.

Förkunskapskrav: Mål Grön och du är nyfiken på nästa steg.

Friåkning Röd nivå (fortsättning/avancerad)

Mål: Parallellsvängar och carvingsvängar i olika radier, hastighet, lutning och underlag.

Vuxenskidskolans röda nivå ger oss nya utmaningar och utvecklar vår friåkning ytterligare. Vi provocerar balans, åkteknik och åkstilar på alla underlag och snöförhållanden som anläggningen kan erbjuda. För att ytterligare utmana sig finns möjligheten att prova banåkning tillsammans med banåkningsgruppen.

Förkunskapskrav: Mål Blå samt att du ska vilja utveckla dig som åkare.

Banåkning

Mål: Lära sig grundläggande banåkning och utvecklas för att bemästra olika typer av slalom och storslalombanor, enklare analys och feedback på åkning samt förstå hur en bana sätts.

Grundupplägget är att deltagarna ska coacha och lära av varandra. Oftast finns möjligheten att bjuda in tränare från t.ex. barn och ungdomsträningsgrupper för att få inspiration och tips för att utveckla sina åkfärdigheter och kunskaper i bansättning.

Gruppen har tillgång till klubbens bansättningsmaterial samt tidtagningsutrustning.

Förkunskapskrav: Du ska kunna åka sväng i sväng med carvingteknik i varierande terräng och med god fartkontroll. Tidigare banåkningserfarenhet ej nödvändig.

Våra grupper

Anmälan görs till tre olika grupper, beroende på förkunskaper och intresse

  • Nybörjare (Friåkning Grön nivå)
  • Fortsättning (Friåkning Blå och Röd nivå)
  • Banåkning

Vid starten av skidskolans friåkningsdel delar vi in deltagarna i mindre grupper efter vilken nivå som passar deltagaren. Vanligen blir det 3 grupper för friåkning.

Det finns alltid möjlighet att under säsongen byta mellan grupperna för att få så bra match som möjligt mellan förkunskaper och utvecklingsmöjligheter. Byte sker i samråd mellan deltagare och skidlärare. För alla grupper erbjuder vi om intresse finns ett teoritillfälle (1-2 timmar) då vi går igenom de skidtekniska basfärdigheterna.

Privatlektioner

Vi har ibland möjlighet att ge enstaka privatlektioner för 1-2 personer. Om, när och hur beror på hur våra ideellt arbetande instruktörer har tid och möjlighet.

Utrustning

För att få ut mesta möjliga av kurserna ska du ha carvingskidor och stabila pjäxor. Vi använder också stavar då vi åker. Du är själv ansvarig för att utrustningen är inställd på ett korrekt sätt.
Hjälm är obligatoriskt för alla barn och ungdomar, så varför inte följa detta mycket goda  exempel även som vuxen!
För alla grupper erbjuder vi om intresse finns ett tillfälle (1-2 timmar) då vi visar och pratar om hur man underhåller sina skidor.

Tider och avgifter

Vuxenskidskolans kurser startar i januari (dock tidigast v2) när snön är på plats och backen kan öppnas.

Tid och dag framgår av information vid anmälan.

Nybörjare och Fortsättning (Grön, Blå, Röd nivå): En dag i veckan (vanligen vardagskväll, 18:30-20:00) fram till och med v8. Varje tillfälle är 1,5 timmar.
Banåkningsgrupp: Söndagar 16:00-18:00 fram till säsongsslut. Varje tillfälle är 2 timmar.

Bonus "Öppen backe": Söndagar 16:00-18:00, samma tid som banåkningsgruppen kör. Backen är öppen exklusivt för vuxenskidskolans deltagare. Alla som deltar i någon av våra grupper erbjuds att i lugn och ro öva vidare utifrån sina förutsättningar. Ta med dig det du lärt dig, finslipa och utveckla detta. Vi kan inte garantera att det blir ledarledda lektioner vid alla tillfällen.

Samling för alla tillfällen sker på bromsplanen om inget annat meddelats.

För att delta, ska medlemskap och avgift betalas. Information hittar du under menyn Medlemskap och avgifter. I avgiften ingår ett säsongsliftkort som, utöver kurstillfällena, ger dig möjlighet att åka alla dagar och tider backen är öppen för allmänheten.

Anmälan

Anmälan öppnar vanligen i senare delen av september och du anmäler dig genom menyvalet "Anmälningar".

Frågor?

Ansvarig Vuxenskidskolan: Ulf Eriksson
Telefon: 070 - 534 94 61